Giv dit barn en god skoledag!

Hvordan skal dit barns hverdag være?

Vi har færre børn i klasserne, flere voksne, mere nærvær og undervisning af høj kvalitet, der tilpasses det enkelte barn.

Kontakt os og hør mere.

Samlæsning og undervisning

Vi tilrettelægger undervisningen lidt anderledes. Det stimulerer det faglige, det sociale og fællesskabet.
Hver elev på skolen har en stamklasse. Klasserne samlæses 2 og 2, men kan opdeles på kryds og tværs.

Vi bruger aldersintegreret undervisning, så der undervises ud fra den enkelte elevs faglige niveau og ikke blot ud fra elevens alder.

Derudover arbejder vi bl.a. med 'Cooperative Learning' og 'Hjernesmart Pædagogik'.

Tryghed og Tillid

Børn skal være trygge for at kunne lære. Og de lærer på forskellige måder.

Vi møder eleverne hvor de er og giver dem undervisning, der passer til den enkelte elev.
Vi arbejder fx med Styrkebaseret pædagogik, hvor vi tager udgangspunkt i elevernes personlige ressourcer. Det bruger vi til at understøtte den enkelte elev, når eleven skal udfordres med nye ukendte opgaver og aktiviteter.

Sydbornholms Privatskole udvikler eleverne til at være nysgerrige, bevidste og ansvarlige og vise respekt for andre.

Læs mere om vores værdigrundlag her.

Friluftsliv

Vi har friluftsliv på skemaet. Det rummer mange muligheder for at styrke det sociale og udfordre eleverne på andre måder end i den almindelige undervisning. Vi bruger også faget til at udvikle elevernes forståelse for miljø og bæredygtighed. I Friluftsliv bruger vi ofte Lynggårdsskoven.

Vi har bygget 3 shelters i Lynggårdsskoven i samarbejde med Pedersker lokalforening og med bevilling fra Friluftsrådet.

I skoleåret 2023-2024 har Friluftslivet støttet os med 37.000kr. til indkøb af grej til udeundervisningen.
Shelters i Lynggårdsskoven

Tilskud til Naturlegeplads :)

Vi har fået næsten 750.000 kr i støtte fra Nordea-fonden til vores naturlegeplads.

Med det store bidrag og det vi selv har fået ind ved fælles hjælp kan vi nu udbygge legepladsområdet med en udvidelse af bålhyttten, et drivhus/væksthus, nye legeredskaber o.m.a.

Vi har søgt om støtte til projektet som en del af vores Friluftslivsprofil og vi arbejder på at få det hele etableret.

"...kompetente, engagerede lærere og trygge elever..."

Sådan står der i vores tilsynserklæring for skoleåret 2023/2024.

I sammenfatningen nævnes også "høj grad af undervisningsdifferentiering."

Samt "anerkendende tilgang til eleverne og stor imødekommenhed, - et godt være – og lærested."

Se mere om tilsyn og tilsynsrapporter her.
Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok