Klasseforældreråd
Generel information
På skoleårets første forældremøde vælger klassens forældre det nye års klasse-forældreråd. Der tilstræbes, at der sidder 4 forældre i klasserådet pr. år, og at der minimum er repræsentanter for hver aldersårgang. Det anbefales at et par af forældrene genvælges til det efterfølgende skoleår for at sikre kontinuitet.

Funktionsperioden for det nye klasseforældreråd løber fra det pågældende forældremøde til første forældremøde det kommende skoleår.

Opgaver

Klassekassen
På årets første forældremøde fastsættes beløb på indbetaling til klassekassen.
Klassekassen benyttes til sociale arrangementer og til ekstra fordele ved særlige lejligheder i klassen.


Procedure vedr. klasserengøringen og tilhørende rengøringslister
Klasseforældrerådet har det overordnede ansvar for, at forældrene gør rent den weekend, de er pålagt jf. rengøringslisten, og skal følge op på det, hvis der ikke er gjort rent.

Klasseforældrerådet skal sikre sig, at alle forældre har modtaget proceduren vedr. klasserengøringen.
  1. Forældreklasserådet udarbejder en rengøringsliste for klassens elever, som gælder for hele skoleåret samt august og september det efterfølgende år, for lokalet.
  2. Rengøringslisten mailes til klasselæreren, som sætter den på skoleintra.
  3. Ved indskolingsklasser skal forældreklasserådene imellem koordinere rengøringen af SFO’en, og dermed sikre, at der er weekendrengøring i hele skoleåret samt august og september efterfølgende skoleår.
  4. Klasselæreren i indskolingsklasserne skriver den rengøringsansvarlige families barn på ugeplanen som reminder.
  5. Forældreklasserådet vælger en tovholder blandt dem, som klasselæreren kan kontakte pr. mail, såfremt der ikke bliver gjort rent – eller såfremt nøglen ikke hentes om fredagen før rengøringsweekenden. Det er så tovholderens ansvar at tage kontakt til den / de forældre, som ikke har gjort rent / hentet nøgle. Såfremt tovholderen ikke kan få fat i forældrene, så har tovholderen ansvaret for at finde en anden forældre, som kan gøre rent den pågældende weekend.
Er der problemer i forhold til at forældre ikke gør rent i deres weekend, og det ikke hjælper at tovholder kontakter forældrene, så kan forældrerådet indbringe problematikken for skolens bestyrelse.Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok